Voorwaarden

Under Dance Productions – Algemene Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden van UDP lees deze altijd rustig en zorgvuldig door.

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het secure doornemen van de voorwaarden mochten er wijziging zijn wordt dit altijd per email gecommuniceerd door het UDP team. Mocht je nog verdiepende vragen hebben neem dan contact op met het UDP team.

Algemene voorwaarden:

1. Inschrijfgeld

Het lesgeld is afhankelijk van de leeftijd en activiteit van de deelnemer.

 • Reguliere lessen 4 tot 6 jaar € 264,- per jaar(€22 per maand) – Onbeperkte lessen €156 erbij(€35 per maand)
 • Reguliere lessen 7 tot 11 jaar€ 300,- per jaar(€25 per maand)  – Onbeperkte lessen €120 erbij(€35 per maand)
 • Reguliere lessen 12 tot 18 jaar: € 360,- per jaar(€30 per maand)  – Onbeperkte lessen €155 erbij(€45 per maand)
 • Reguliere lessen 18+: € 420,- per jaar(€35 per maand) – Onbeperkte lessen €120 erbij(€45 per maand)
 • Dansgezelschappen: € 552,- per jaar excl. eigen bijdrage Incl. lessen onbeperkt
 • Persoonlijke Coaching: Mail ons voor een prijs indicatie op maat

Bel ons gerust als u vragen heeft over de opbouw van onze tarieven.

2. GelrePas

deelnemers die in het bezit zijn van een GelrePas, kunnen volgens de hierboven geldende richtlijnen met korting verkrijgen. Zie voorwaarden www.gelrepas.nl Bij inschrijven dient gelijktijdig een kopie van de GelrePas ingeleverd te worden.

 

3. Wijze van betalen

Bij Underdog Dance Productions maken wij gebruik van 3 betaalwijze:

 • Per jaar: extra voordelig zonder incasso kosten, Jaarlijks opzegbaar
 • Om het kwartaal: weinig incasso kosten opzegbaar om het kwartaal
 • Per maand: maandelijks opzegbaar

Wij incasseren het afgesproken bedrag op de afgesproken periode

4. Herinneringskosten

De deelnemer verplicht zich tot het betalen van herinnering kosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Herinneringskosten bestaat uit 15% van de hoofdsom (bij een kortdurende betaalachterstand).

5. Absentie

*Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid. Bij afwezigheid door deelnemer vind geen terugbetaling plaats.

Bij afwezigheid van de docent word de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Er zal eerst gezocht worden naar een vervanger, indien dat niet mogelijk is zal  de les worden verzet. Mocht dat niet mogelijk zijn, vervalt de les. Terugbetaling van het lesgeld vind pas plaats als er meer dan 2 lessen per activiteit per jaar vervalt.

6. Vakantie periodes

Op de volgende vakanties is de dansschool gesloten:

 • Herfstvakantie
 • Kerst vakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • meivakantie
 • 2e paasdag
 • 2e pinksterdag
 • goede vrijdag
 • Bevrijdingsdag
 • Zomervakantie

7. Wijziging tarieven

UDP behoud het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins algemene voorwaarden te wijzigen.

8. Media materiaal

Er kan door de docent of iemand van de organisatie foto`s en/of filmpjes gemaakt worden voor marketing doeleinden voor UDP.

9. Sportieve instelling

De deelnemer dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen. UDP behoud het recht deelnemers per direct uit te schrijven en een schadevergoeding te dienen, indien zij de naam van UDP schaden.

10. Opzegging

De deelname wordt om de afgesproken periode verlengd tenzij het schriftelijke of per mail wordt opgezegd in overleg met UDP. Een opzegging dient 1 maand voor de aanvang van de nieuwe periode per mail in het bezit te zijn van Voornaam en achternaam van deelnemer en ouder indien deelnemer jonger dan 18 jaar en van een datum wanneer de dansactiviteiten van de deelnemer bij UDP beëindigd zullen worden. Opzegging via de telefoon zoals wats app sms bellen wordt niet geaccepteerd.

11. Aansprakelijkheid

 • UDP stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van andermans eigendommen in en om het gebouw.
 • U neemt op eigen verantwoordelijkheid de risico deel aan een cursus en\of activiteit.
 • Raadpleeg eerst u huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperking met zich meebrengt bij u deelname aan een les.
 • Door het akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u UDP, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij UDP ten gevolge van u handelen of nalaten.

 

Voorwaarde dans gezelschappen:

1. Communicatiemiddelen

mail

Zowel ouders als dansers worden aan het begin van de maand per mail geïnformeerd over de evenementen die, die maand plaats vinden.

wats app

3 dagen voor het evenement word er via wats app als reminder een kleine samenvatting gestuurd van de mail. Verder houden wij u op de hoogte op de dag zelf. U kunt ons terug appen of bellen voor vragen en opmerkingen.

social media

Via snapchat, Instagram en facebook kunt u het verloop van de dag mee volgen.

Samen reizen

Samen reizen zorgt voor gemak bij de ouders, is goedkoper en zorgt voor meer eenheid. Wij gaan samen naar het event en gaan samen naar huis. Voor de rest helpt het de groep sneller te hechten.

 

Altijd mee geven

 • ID of paspoort
 • Genoeg eten en drinken voor een hele dag.
 • Een opgeladen OV chipkaart (minimaal €20)
 • v.t. zakgeld
 • Crew kleding

 

Wat regelen wij

De reistickets en entree tickets worden door ons geregeld Verder zorgen wij voor de begeleiding en de coaching.

 

Begeleiding

Er is altijd minimaal 1 begeleider bij de groepen, meestal 2.

Begeleiders zijn:

 • Mellery Garcia Turbi
 • Fiona Dekkers

Hoofd doelen

Discipline

 • Danser neemt altijd de agenda mee en zorgt ervoor dat het in orde is ingevuld.
 • Danser is 10 min voor de training aanwezig
 • Danser heeft altijd de danskleding en dansschoenen aan, 10 minuten voordat de training begint.
 • Danser heeft altijd de muziek bij zich die wij gebruiken bij de trainingen
 • Danser zegt de trainingen niet af voor feestjes, of andere gelegenheden die tijdens de trainingen vallen.
 • Danser is alsnog aanwezig bij de training bij ziekte en blessure tenzij het levens bedreigend is.

Danser is verantwoordelijk voor al het bovengenoemde punten. Mist hij/zei een van de punten dient hij/zei zelf zorg te dragen en het in orde te maken. Eerder komt hij/zei niet de les binnen.

 

Techniek/performance

De dansers worden intensief getraind voor de opkomende evenementen. Ze worden zowel persoonlijk als in de groep getraind. Aanwezigheid is van essentieel belang voor o.a. het leerproces en groepsdynamiek. Zien wij niet genoeg vooruitgang bij de danser dan kunnen wij de keuze maken de danser niet mee te nemen naar de evenementen.

 

Kracht/conditie/lenigheid         

Voor en na de trainingen worden de dansers getraind op kracht, conditie en lenigheid. Het is belangrijk dat de dansers dit buiten de trainingen om bij houden.

Mindset

In de loop der tijd zullen de dansers en u merken dat het de rest van hun leven positief zal beïnvloeden. Ze zullen bijvoorbeeld meer geordend zijn, planmatig werken en gedisciplineerd te werk gaan, maar voordat zei dat bereiken moeten zei eerst wennen aan het nieuwe systeem. Wij vragen u daarom om ons op de hoogte te houden als er momenten zijn die het lastig maken om een beter oplossing te vinden. Wij willen de dansers niet uitputten en weten dat elke situatie uniek is.

Eigen bijdrage

Dit bedrag is inclusief de NS reiskosten en entree tickets voor het evenementen

 

Dit bedrag kan je optioneel betalen aan ons zodat wij de regelzaken omtrent de tickets en reiskosten voor jou kunnen beheren. Je kan het bedrag ook zelf behouden maar dan zijn de tickets en reiskosten eigen verantwoordelijkheid. Wil je gebruik maken van onze extra service dan komt er nog een eenmalig bedrag bij van €9,95 aan administratie kosten bij voor het regelen en bijhouden.

 

Onze tip is om ook even de huidige Prijzen & Tarieven door te nemen >>