UDP is gespecialiseerd in Urban en Hiphop dansactiviteiten.

Voorwaarden

Under Dance Productions – Voorwaarden 2017 /2018

Dit zijn de voorwaarden van UDP lees deze altijd rustig en zorgvuldig door.

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het secure doornemen van de voorwaarden mochten er wijziging zijn wordt dit altijd per email gecommuniceerd door het UDP team. Mocht je nog verdiepende vragen hebben neem dan contact op met het UDP team.

Voorwaarden:

 • Inschrijfgeld

  Het lesgeld is afhankelijk van de leeftijd en activiteit van de deelnemer.

  • Reguliere lessen 4 tot 7 jaar€ 240,- per jaar (€20 per maand)
  • Reguliere lessen 8 tot 11 jaar€ 264,- per jaar (€22 per maand)
  • Reguliere lessen 12 tot 18 jaar: € 300,- per jaar (€25 per maand)
  • Reguliere lessen 18 jaar en ouder: € 336,- per jaar (€28 per maand)
  • Dansgezelschappen: € 480,- per jaar (€ 40 per maand) excl. eigen bijdrage
  • Persoonlijke training vanaf € 45,- per maand

Bel ons gerust als u vragen heeft over de opbouw van onze tarieven.

 • GelrePas

deelnemers die in het bezit zijn van een GelrePas, kunnen volgens de hierboven geldende richtlijnen met korting verkrijgen. Zie voorwaarden www.gelrepas.nl Bij inschrijven dient gelijktijdig een kopie van de GelrePas ingeleverd te worden.

 • Wijze van betalen

Bij Underdog Dance Productions maken wij gebruik van 3 betaalwijze:

 • Per jaar: extra voordelig zonder incasso kosten, Jaarlijks opzegbaar
 • Om het kwartaal: weinig incasso kosten opzegbaar om het kwartaal
 • Per maand: maandelijks opzegbaar

Wij incasseren het afgesproken bedrag op de afgesproken periode

4. Herinneringskosten

De deelnemer verplicht zich tot het betalen van herinnering kosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Herinneringskosten bestaat uit 15% van de hoofdsom (bij een kortdurende betaalachterstand).

 • Absentie

*Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid. Bij afwezigheid door deelnemer vind geen terugbetaling plaats.

Bij afwezigheid van de docent word de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Er zal eerst gezocht worden naar een vervanger, indien dat niet mogelijk is zal  de les worden verzet. Mocht dat niet mogelijk zijn, vervalt de les. Terugbetaling van het lesgeld vind pas plaats als er meer dan 2 lessen per activiteit per jaar vervalt.

 • Vakantie periodes

Op de volgende vakanties is de dansschool gesloten:

 • Herfstvakantie
 • Kerst vakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • meivakantie
 • 2e paasdag
 • 2e pinksterdag
 • goede vrijdag
 • Bevrijdingsdag
 • Zomervakantie
 • Wijziging tarieven

UDP behoud het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins algemene voorwaarden te wijzigen.

 • Media materiaal

Er kan door de docent of iemand van de organisatie foto`s en/of filmpjes gemaakt worden voor marketing doeleinden voor UDP.

 • Sportieve instelling

De deelnemer dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen. UDP behoud het recht deelnemers per direct uit te schrijven en een schadevergoeding te dienen, indien zij de naam van UDP schaden.

 • Opzegging

De deelname wordt om de afgesproken periode verlengd tenzij het schriftelijke of per mail wordt opgezegd in overleg met UDP. Een opzegging dient 1 maand voor de aanvang van de nieuwe periode in het bezit te zijn van een handtekening en van een datum wanneer de dansactiviteiten van de deelnemer bij UDP beëindigd zullen worden. Opzegging via de telefoon wordt niet geaccepteerd.

 • Aansprakelijkheid
 • UDP stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van andermans eigendommen in en om het gebouw.
 • U neemt op eigen verantwoordelijkheid de risico deel aan een cursus en\of activiteit.
 • Raadpleeg eerst u huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperking met zich meebrengt bij u deelname aan een les.
 • Door het akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u UDP, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij UDP ten gevolge van u handelen of nalaten.

Onze tip is om ook even de huidige Prijzen & Tarieven door te nemen >>