UDP is gespecialiseerd in Urban en Hiphop dansactiviteiten.

Prijzen en tarieven

Prijzen & tarieven

Hier staan onze prijzen en tarieven lees deze goed en rustig door mocht je nog verdiepende vragen hebben hierover kun je altijd contact op nemen met het UDP team.

Inschrijfgeld

Het lesgeld is afhankelijk van de leeftijd en activiteit van de deelnemer.

  • Reguliere lessen 4 tot 7 jaar€ 240,- per jaar (€20 per maand)
  • Reguliere lessen 8 tot 11 jaar€ 264,- per jaar (€22 per maand)
  • Reguliere lessen 12 tot 18 jaar: € 300,- per jaar (€25 per maand)
  • Reguliere lessen 18 jaar en ouder: € 336,- per jaar (€28 per maand)
  • Dansgezelschappen: € 480,- per jaar (€ 40 per maand) excl. eigen bijdrage
  • Persoonlijke training vanaf € 45,- per maand

GelrePas deelnemers die in het bezit zijn van een GelrePas, kunnen volgende hierboven geldende richtlijnen met korting verkrijgen. Zie voorwaarden www.gelrepas.nl Bij inschrijven dient gelijktijdig een kopie van de gelrepas ingeleverd te worden.

Wijze van betalen

De betalingen dienen uiterlijk voor de eerste van de desbetreffende maand (dus vooruitbetaling ) aan ons te hebben betaald op onderstaand rekeningnummer:

Underdog Dance Productions Betaalrekening

NL85 INGB 0006 5537 50

Herinneringskosten

De deelnemer verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Herinneringskosten bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten bedragen minimaal €5 (bij een kortdurende betaalachterstand).

Onze tip is om ook even de voorwaarden van UDP door te lezen.